Masterclass: Nelly Miricioiu and Aylin Sezer

Masterclass: Nelly Miricioiu and Maribeth Diggle

Masterclass by soprano Nelly Miricioiu (IVC winner of 1979)
Student: Maribeth Diggle

Masterclass: Nelly Miricioiu and Nicole Fiselier

Masterclass by soprano Nelly Miricioiu (IVC winner of 1979)
Student: Nicole Fiselier